Porkka pilotoi uutta raaka-ainetta kestävän kehityksen Green Foam -hankkeessa

Porkka Finland on aktiivisesti mukana ympäristöystävällisten eristysratkaisujen kehittämisessä. Tällä hetkellä käynnissä olevassa, Pirkanmaalla toteuttavassa Green Foam -hankekokonaisuudessa kehitetään kiertotalouden mukaisia materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus- ja komponenttivalmistusaloille. VTT:n koordinoiman hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä pilotoimaan luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja.

Festivo-Porkka Groupin tutkimuksesta, tuotekehityksestä sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmistä vastaava Markku Kukkonen pitää Porkan osallistumista Green Foam -hankkeeseen erittäin tärkeänä tulevaisuuden tuotekehityksen kannalta.

­­­– Green Foam -hanke on Festivo-Porkka Groupille erinomainen projekti, sillä se toteutetaan nopealla aikataululla. Hankkeessa pyritään löytämään täysin uudenlaisia raaka-aineita ja menetelm, jotta kehitetään parhaimmat ympäristöystävälliset ratkaisut kylmälaitteiden eristämiseen.

Hankkeessa pyritään kehittämään parhaimmat ympäristöystävälliset ratkaisut kylmälaitteiden, kuten kylmähuoneiden eristämiseen.

Hankkeessa kehitetään uusi ympäristöystävällisempi eristeratkaisu polyuretaanille

Eristeratkaisuna vaahdotettava polyuretaani on erittäin laajasti käytetty materiaali koko kylmälaitealalla sen muodostaessa vahvan sandwich-rakenteen, jossa teräslevykappaleet tai teräslevy- ja muovikappaleet yhdistetään vaahdotetulla polyuretaanilla toisiinsa.

Polyuretaani on laajasti käytettävä materiaali kylmälaitevalmistuksen ohella esimerkiksi autoteollisuudessa. 

Tarve ympäristöystävällisen eristeratkaisun löytämiseksi on suuri, sillä tällä hetkellä käytettävä PUR eli polyuretaani ei ole kierrätettävissä. Polyuretaania käytetään lähes kaikessa, missä tarvitaan eristyskykyä.  On siis selvää, että maailma kaipaa luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja.

­­­– Haasteena polyuretaanissa on se, että se on kertamuovi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei materiaalia voida uudelleenkäyttää sellaisenaan. Tulevaisuutta varten pitää löytää ympäristöystävällinen ja kierrätettävissä oleva eristeratkaisu. Sellaisen löytämiseen Festivo-Porkka Group haluaa osallistua aktiivisesti.

Yhtenä mahdollisena ratkaisuna Markku Kukkonen pitää sitä, että eristeratkaisu pystyttäisiin valmistamaan kasviperäisistä materiaaleista, mutta muitakin ympäristöystävällisempiä raaka-ainevaihtoehtoja ja valmistustapoja etsitään ja testataan.

­­­– Haluamme kehittää eristeratkaisujen taustaksi uuden tieteellispohjaisen ratkaisun. VTT pitkään vaahdotusratkaisuja tutkineena on erinomainen kumppani tähän.

Polyuretaania käytetään esimerkiksi kylmä- ja pakastehuoneiden eristeenä.

Porkka testaa muiden eri alojen yrityksien kanssa uusia raaka-aineita

Green Foam -hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät omia kokeita uusilla raaka-aineilla ja jakavat tietoa keskenään. Hankkeeseen osallistuvat pirkanmaalaiset yritykset ovat hyvin erilaisia keskenään, ja tämä on Kukkosen mielestä vahvuus, sillä silloin hankkeessa saatava tieto on laaja-alaisempaa. Tämä myös mahdollistaa uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen, kun eri alojen tieto saadaan yhdistettyä.

­­­– Green Foam -hankkeessa on mukana monia eri alojen toimijoita, joilla kaikilla on omia tarpeita ja näkemyksiä eristeratkaisun kehittämiseen. Hankkeessa yritykset pääsevät oppimaan toisiltaan lisää ja jakamaan tietoa keskenään. Tuloksena yritykset voivat löytää omaan liiketoimintaansa toimivia ratkaisuja.

Hanke on alkanut keväällä 2022 ja se jatkuu syksyyn 2023. Heti kun tutkijoilta saadaan aihioita kemikaalivaihtoehtoihin, aloittaa Porkka raaka-aineen testauksen pilottina. Kukkonen kertoo, että kyseessä on pidemmällä aikavälillä suoritettava kehitystyö ja jos tarve valmistusprosessin muutokselle tulee, niin sekin voisi olla tarvittaessa mahdollista pidemmällä aikavälillä.

Green Foam -hanke auttaa yrityksiä kohti luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja

Green Foam -hankekokonaisuudessa kehitetään materiaali- ja prosessiratkaisuja muun muassa pakkaus-, rakennus ja komponenttivalmistusaloille. Kehitystyötä tehdään pirkanmaalaisen yhteistyön, osaamisen sekä Pirkanmaalla sijaitsevan T&K-ympäristön avulla, hyödyntäen kevyitä sekä materiaaleja säästäviä, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

VTT:n (Teknologian tutkimuskeskus) koordinoiman Green Foam hankkeen tavoitteena on innovoida kevyitä vaahtomateriaaleja eri käyttökohteissa ja auttaa yrityksiä pilotoimaan luonnonvaroja säästäviä ratkaisuja.

Lue tarkemmin Green Foam -hankkeessta VTT:n tiedotteesta.

Aiheeseen liittyvää

Osta työtä Suomeen – Porkalta saat suomalaista laatua, toimitusvarmuutta sekä elinkaaren hallintaa

Osta työtä Suomeen -päivää vietetään taas 1.12. Porkan kotimainen tuotanto luo toimitusvarmuutta. Ylöjärven tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan kylmähuoneita sekä kylmätilojen ovia. Kemijärvellä keskitytään Porkan muiden ammattikylmälaitteiden valmistukseen.

F-kaasuasetuksen muutokset — Asetuksen vaikutukset Porkka Finlandin tuotteistoon

Porkka Finland on tuonut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti luonnollisia kylmäaineita hyödyntävän kylmäteknologian asiakkaidensa saataville jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja laajalla tuotetarjoomalla.

Laatu

Porkka-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kansainvälisiä laatu- ja ympäristöstandardeja sekä muita määräyksiä noudattaen.