Laatu

Porkan tuotteet on suunniteltu ja valmistettu noudattaen kansainvälisiä laatustandardeja sekä muita määräyksiä. Yrityksen tehtaiden laatujärjestelmä on sertifioitu arvostetun kansainvälisen standardin ISO 9001:2015 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti. 

Porkan tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan tiukkoja kansainvälisiä laatustandardeja noudattaen. Porkka oli ensimmäisiä kylmälaitteita valmistavia yrityksiä maailmassa, joka täytti ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015-standardien vaatimukset. 

Laatupolitiikka

Asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus ovat Porkalle erittäin tärkeitä. Tämän vuoksi yritys on sitoutunut tarjoamaan ainoastaan parasta laatua tuotteissaan ja palveluissaan. Porkan laatupolitiikka on keskeinen osa yrityskulttuuria ja kaikkea toimintaa. Se on sitoumus ei ainoastaan asiakkaille, vaan myös työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja ympäristölle.

Laatu ohjaa kaikkea toimintaa, mikä tekee Porkasta luotettavan kumppanin nyt ja tulevaisuudessa. Laatupolitiikka perustuu keskeisiin periaatteisiin, jotka ohjaavat toimintaa päivittäin.

Asiakastyytyväisyys

Porkka pyrkii jatkuvasti kehittämään tarjontaansa vastaamaan ja ylittämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita kaikissa kylmätilaratkaisuissa.

Jatkuva parantaminen

Laadunhallinta on keskeinen osa Porkan johtamista ja koko toimintaketjun hallintaa alihankkijoista valmistukseen ja kylmätilaratkaisujen toimittamiseen.

Henkilöstön sitoutuminen

Laadun ylläpito ja parantaminen on yhteinen tehtävä Porkassa. Jokainen työntekijä on sitoutunut työnsä korkeaan laatuun.

Yhteistyökumppanien valinta

Porkka valitsee yhteistyökumppaninsa huolella, jotta he jakavat sitoutumisen korkeaan laatuun. Toimittajat ja kumppanit noudattavat samoja korkeita laatuvaatimuksia, jotka Porkka asettaa itselleen.

Lainsäädännön ja standardien noudattaminen ja seuranta

Porkka on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, säädöksiä ja alan standardeja. Aktiivisella seurannalla varmistetaan tuotteiden ja palveluiden vaatimusten mukaisuus niiden koko elinkaaren ajan.

Ladattavat materiaalit:

Lloyd’s Register on sertifioinut Porkan laatujärjestelmän.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset

Kaikki uutiset ja artikkelit

Osta työtä Suomeen – Porkalta saat suomalaista laatua, toimitusvarmuutta sekä elinkaaren hallintaa

Osta työtä Suomeen -päivää vietetään taas 1.12. Porkan kotimainen tuotanto luo toimitusvarmuutta. Ylöjärven tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan kylmähuoneita sekä kylmätilojen ovia. Kemijärvellä keskitytään Porkan muiden ammattikylmälaitteiden valmistukseen.

F-kaasuasetuksen muutokset — Asetuksen vaikutukset Porkka Finlandin tuotteistoon

Porkka Finland on tuonut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti luonnollisia kylmäaineita hyödyntävän kylmäteknologian asiakkaidensa saataville jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja laajalla tuotetarjoomalla.

Porkka pilotoi uutta raaka-ainetta kestävän kehityksen Green Foam -hankkeessa

Porkka Finland on aktiivisesti mukana ympäristöystävällisten eristysratkaisujen kehittämisessä. Tavoitteena löytää uusi ratkaisu kylmälaitteiden eristämiseen.