Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö: Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Kiitos mielenkiinnostasi Porkka Finland Oy:n sivujen tietosuojakäytäntöjä kohtaan.
Seuraavassa tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä, evästeistä ja sosiaalisen median lisäosista.
Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot.

Rekisteri

Emme kerää ulkoiseen rekisteriin henkilötietoja muilta kuin niiltä osin kun henkilö on asiakasyrityksen edustajana ottanut meihin itse yhteyttä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Rekisteriä voidaan pitää Porkka Finland:n asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten.

Tietoja käytetään esimerkiksi:

  • Yrityksen liiketoiminnan hoitamiseen (esim. asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen).
  • Vastuullisuuden toteuttamiseksi sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Porkalla on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin. Markkinointia toteutetaan vain, jos henkilö on antanut siihen luvan.

Verkkosivujen keräämät tiedot

Käydessäsi sivuillamme käyttämäsi päätelaitteen ja palvelimemme välillä kulkee tietoa, mahdollisesti myös henkilötietoja. Käsittelemme edellä mainittuja tietoja muun muassa verkkosivujemme optimoimiseksi tai mainosten näyttämiseksi käyttämäsi päätelaitteen selaimessa.

Henkilötietoja liikkuu esimerkiksi, mikäli täytät yhteydenottolomakkeen. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja asiaan kuuluvalla huolellisuudella ja noudatamme lakisääteisiä ja eettisiä ilmoitusvelvollisuuksia sekä asiakirjojen säilyttämistä koskevia vaatimuksia. Tietoja ei säilytetä tarpeettomasti ja tiedot tuhotaan välittömästi luotettavalla tavalla, kun niitä ei enää tarvita.

Rekisterinpitäjä, rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Porkka Finland Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
Keskus puh. +358 20 5555 12
sähköposti: contact@porkka.com

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Rekisteriin syntyy tietoa myös jälleenmyyjäyritysten ilmoittamana ja julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta.

Selainkohtaista tietoa vpoidaan kerätä Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat päätelaitteellesi (esimerkiksi tietokone, tabletti, älypuhelin) verkkosivuvierailun yhteydessä tallennettavia pieniä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttämääsi päätelaitetta, eikä evästeissä ole mitään haitallista. Evästeet esimerkiksi tunnistavat, jos olet käynyt sivuilla aikaisemmin ja kuinka kauan olet sivuilla viipynyt. Tähän käytössä on analytiikkatyökalu Google Analytics. Evästeet voi estää selaimen asetuksista, mutta sivut eivät välttämättä toimi ilman evästeitä oikein. Evästeet saa pois päältä selaimen asetuksista.

Ohjeita evästeiden poistamiseen käytöstä löydät esimerkiksi Googlelta.

Google Analytics

Verkkosivujen optimoinnissa käytössä on Google Analytics, verkkoanalyysipalvelu. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu verkkosivujen toimivuuteen sekä optimointiin. Evästeiden kautta kerättyä tietoa ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta löydät Google Analytics:in Google Analytics:in verkkosivuilla.

Sosiaalisen median liitännäiset

Siihen, mitä ja kuinka sosiaalisen median palveluntarjoajat käsittelevät keräämiään tietoja, ei pysty vaikuttamaan.

Sosiaalisen median liitännäisten palveluntarjoaja tallentaa keräämänsä tiedot, joita se hyödyntää mainonnan kohdentamiseen, markkinointitutkimukseen ja / tai verkkosivustonsa ylläpitämiseen. Palveluntarjoaja analysoi tietoa erityisesti toteuttaakseen tarkoituksenmukaista mainontaa (myös niille käyttäjille, jotka eivät ole kirjautuneita käyttäjiä).

Sosiaalisen median liitännäisten kautta siirtyy tietoa myös silloin, vaikket olisikaan ko. liitännäisen palveluntarjoajan käyttäjä.

Sivulla on esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median palveluntarjoajien liitännäisiä:

Facebook Inc.: http://www.facebook.com/policy.php; lisätietoa tietojen keräämisestä löydät täältä: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sekä täältä: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Ireland Limited: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Kaikkien näiden toiminta täyttää EU-US-Privacy-Shieldin vaatimukset: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin milloin tahansa. Kielto tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostilla tai postilla.