F-kaasuasetusten vaikutukset 2020

F-kaasuasetuksen (EU 517/2014) seuraava vaihe astuu voimaan 1.1.2020. Tällöin kielletään pistotulppaliitäntäisissä sekä erilliskoneistollisissa ammattikylmälaitteissa HFC-kylmäaineet, joiden GWP-arvo ylittää 2500.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi R404A:n osalta ainoastaan rajoitetun huoltokäytön sallimista, senkin vain 1.1.2030 saakka.

Porkka on jo 2013 alkaen saattanut markkinoille näistä rajoituksista vapaita kylmälaitteita, niin linjastokalusteita, kaappeja kuin vakiohuoneitakin, jotka käyttävät luonnonmukaisia kylmäaineita (HC) –pääasiassa R290 sekä R600a:ta. Näiden GWP on vain 3, eivätkä ne sisällä fluoria eikä klooria.

Porkka on toiminut asetusten hengessä jo vuodesta 2013

Uudet vahvistetut täyttömäärärajat (IEC 60335-2-89) luonnollisille kylmäaineille perustuvat niiden ainekohtaiseen syttymisherkkyyteen (LFL). Sekä R290:lla että R600:lla suurin sallittu täyttö on alle 494 g/piiri sekä R600a:lla alle 559 g/piiri.

Tällä hetkellä markkinoille on saatettu monia perinteisten HFC-kylmäaineiden kuten R404A:n väliaikaisia korvaajia. Niitä markkinoidaan ns. HFO-aineina joilla onnistuttu pääsemään alle GWP 2500 rajan (mm. R448A, R449A, R452A sekä R454A). Haasteelliseksi tilanteen ja näiden uusien aineiden käytön pidemmälle tulevaisuutta ajateltaessa tekee se, etteivät ne ole puhtaita HFO-aineita, jotka nekin kuuluvat F-kaasuasetuksen raportoitavien, vaan ei käyttörajoitettujen aineiden piiriin. Edellämainitut, uudet kylmäaineet ovat seoksia, jotka merkittäviltä osin koostuvat käyttörajoitetuista HFC-kylmäaineista taulukon 1 mukaisesti. Päästessään ilmakehään HFO aineet ovat ilmastolle haitallisia niiden hajoamistuotteena syntyvän TFA:n (trifluorietikkahappo) johdosta.

Kylmäaine GWP Koostumus
R448A 1273 – 1387 (R32/R125/R1234yf/R134a/R1234ze)
R449A 1397 (R32/R125/R1234yf/R134a)
R452A 2141 (R32/R125/R1234yf)
R454A 238 (R32/R1234yf)

Seoksissa käytettävien kylmäaineiden GWP on varsin korkea, pl. HFO-aineet

R 32 GWP   675
R 125 GWP 3500
R 134a GWP 1430
R 404A GWP 3922

EU:n F-kaasuasetuksen tarkoituksen on suojella ilmastoa ja hillitä ympäristön lämpenemistä. Eräänä keskeisenä välineenä tavoitteen saavuttamisessa on vähentää EU:n omia HFC-päästöjä neljällä viidesosalla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Saatavuuden vaiheittainen rajoittaminen näkyy jo nyt markkinoilla dramaattisesti kohonneina kylmäaineiden hintoina. Tällä hetkellä saatavuutta on rajoitettu 63% alkuperäisestä ja seuraava muutos tapahtuu 2021 alussa jolloin saatavuutta rajoitetaan 45% hiilidioksidiekvivalenttitonneina mitattuna.

Uusissa omakoneellisissa laitteissa väliaikaisten HFO/HFC –sekoitteiden (mm. R452A) käyttö kielletään 1.1.2022 jolloin uusi raja (GWP < 150) HFC-kylmäaineille astuu voimaan.

Erilliskoneistoisillekin laitteille on tarjolla ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuten R 744, hiilidioksidi sekä R290-kylmäainetta käyttävät waterloop -järjestelmät. Koko toimiala on nyt siirtymässä kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja – ja muutoksen nopeus voi vielä yllättää monia.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvää

Osta työtä Suomeen – Porkalta saat suomalaista laatua, toimitusvarmuutta sekä elinkaaren hallintaa

Osta työtä Suomeen -päivää vietetään taas 1.12. Porkan kotimainen tuotanto luo toimitusvarmuutta. Ylöjärven tehtaalla suunnitellaan ja valmistetaan kylmähuoneita sekä kylmätilojen ovia. Kemijärvellä keskitytään Porkan muiden ammattikylmälaitteiden valmistukseen.

F-kaasuasetuksen muutokset — Asetuksen vaikutukset Porkka Finlandin tuotteistoon

Porkka Finland on tuonut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti luonnollisia kylmäaineita hyödyntävän kylmäteknologian asiakkaidensa saataville jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja laajalla tuotetarjoomalla.

Porkka pilotoi uutta raaka-ainetta kestävän kehityksen Green Foam -hankkeessa

Porkka Finland on aktiivisesti mukana ympäristöystävällisten eristysratkaisujen kehittämisessä. Tavoitteena löytää uusi ratkaisu kylmälaitteiden eristämiseen.