Puhdastilat lääkevalmistukseen ja bioteollisuudelle

Porkan valmistamissa puhdastiloissa puhdastilatyöskentely on turvallista ja alan sekä työn erityisvaatimukset on osattu ottaa huomioon.

Monien tuotteiden valmistus, lääketieteelliset operoinnit ja erilaiset tutkimustyöt vaativat onnistuakseen epäpuhtauksien maksimaalista poistamista ympäröivästä tilasta eli puhdastilatyöskentelyä.

Suomessa valmistetut Porkan hygieeniset puhdastilat suunnitellaan ja valmistetaan aina täysin räätälöidysti kohteeseensa. Puhdastilarakentamisesta Porkalla on pitkä kokemus ja puhdastiloja toimitetaan sairaaloihin, tutkimuslaboratorioihin, sairaala-apteekkeihin ja bioteollisuudelle eri puolille maailmaa. Porkka on suunnitellut ja valmistanut puhdastiloja myös kansainvälisille terveysalan järjestöille.

Kansainvälistä osaamista puhdastilaratkaisuista

Porkalla on vahva kansainvälinen osaaminen puhdastilojen suunnittelusta ja puhdastilarakentamisesta.  

GMP (Good Manufacturing Practice) tarkoittaa lääkkeiden hyviä tuotantotapoja, jotka pitävät sisällään lääkevalmistuksen ja laadunvarmistuksen järjestelyjä ja menettelytapoja. Näillä keinoilla varmistetaan, että lääkkeet täyttävät kaikki asetetut vaatimukset. Eri teollisuusaloilla on omat ympäristöä ja prosesseja koskevat, toimialakohtaiset vaatimukset ja sopimukset, silloin vaaditaan Porkan kaltaista osaavaa kumppania, joka pystyy toteuttamaan vaativat kriteerit täyttävän puhdastilaratkaisun.

Toteutamme puhdastilat täyttämään eurooppalaiset standardit ISO 14644 luokat 1–8 ja GMP luokat A–D.

ISO 14644 määrittää esimerkiksi puhdastilojen puhtausluokituksen sekä puhdastilan puhtaiden vyöhykkeiden ilman hiukkaspitoisuuden raja-arvot.

Tiukkoja vaatimuksia tarvitaan, kun kyseessä on lääkevalmistus sairaala-apteekissa tai bioteollisuuden laitos. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa puhdastila on ehdoton edellytys, kun kyse on biotekniikasta kuten mikrobien hyödyntämisestä.

Porkka puhdastilat suunnitellaan ja valmistetaan nykyaikaisessa tehtaassamme Ylöjärvellä.
Puhdastilatekniikkaa hyödynnetään laajasti teollisuuden eri aloilla, täältä voit lukea Porkan puhdastilaratkaisuista esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudelle.

Puhdastilaovet ja puhdastilaelementit

Puhdastilaovet valmistetaan samoista materiaaleista kuin puhdastilaelementit. 

Puhdastilaovia valmistetaan sekä yksi- että kaksilehtisenä Abloy-lukkovaihtoehdoilla ja silikonitiivisteellä varustettuna. Vetimet ja muut ovivarusteet valitaan käyttökohteen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

 

Ota yhteyttä