Porkka Finlandin yleiset kilpailusäännöt

Järjestäjä 

Porkka Finland
Ravitie 3
15860 HOLLOLA
contact@porkka.com
Y-tunnus: 0158104-6 

Yleiset kilpailusäännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa Porkka Finlandin verkkosivuilla sekä muilla alustoilla. 

YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT 

Järjestäjän vastuu 

Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän Porkka Finlandin (myöh. järjestäjä) kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.  

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. 

Porkka Finland vastaa arpajaisverosta tai lahjaverosta ellei kilpailun säännössä poiketa tästä. Porkka Finlandin työntekijät tai heidän perheensä eivät voi osallistua kilpailuihin. Kilpailut ovat voimassa kilpailuilmoituksessa ilmoitetun ajan. 

Force majoure -tilanteissa Porkka Finland ei ole vastuussa. Mikäli esimerkiksi konsertti, matka tai muu tapahtuma, johon osallistuja on voittanut liput peruuntuu, Porkka Finland ei ole vastuussa. Lippuja ei myöskään voi lunastaa rahana eikä Porkka Finland ole korvausvelvollinen voittajalle. 

Mikäli kampanjaan liittyvästä promootiomateriaaleista löytyy paino tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. 

Jos kilpailuun osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää, siitä ilmoitetaan erikseen. Porkka Finland pitää oikeuden muuttaa kilpailuiden sääntöjä kaikkina ajankohtina. 

Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjä ei vastaa force majeur – tapauksista. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat palkintojen lunastamiseen vanhempiensa kirjallisen luvan. 

Osallistuminen kilpailuihin 

Jos kilpailija osallistuu kilpailuun jollakin mediatuotteella tai tiedostolla tai muulla pyydetyllä materiaalilla, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Porkka Finlandin verkkopalveluihin sekä Porkka Finlandin Facebook- ja LinkedIn -sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Kilpailijalla tulee olla laillinen oikeus käyttää ja osallistua kilpailuun lähettämällään tiedostolla tai mediatuotteella. 

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Porkka Finlandin kilpailut eivät ole LinkedInin, Metan tai muun sosiaalisen median alustan suosittelemia, hallinnoimia, eivätkä ne millään tavalla liity kumpaankaan tahoon. 

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailun osallistumisaika sekä osallistumisen muut ehdot ilmoitetaan aina kunkin kilpailun yhteydessä. 

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen kilpailuun omalla päätöksellään. 

Henkilötietojen käsittely 

Osallistuessasi Porkka Finlandin kilpailuun noudatamme henkilötietolakiin perustuvia säännöksiä kerätessämme osallistumistietoja. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme. 

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Mikäli kilpailun kautta kerättyjä tietoja käytetään markkinointiin, pyydetään markkinointilupa kilpailulomakkeella tietojen keräyksen yhteydessä. Tiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli kilpailu järjestetään yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. 

Markkinointiviesteistä voi kieltäytyä milloin tahansa. 

Voitosta ilmoittaminen 

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti kilpailun järjestämiseen käytetyssä sosiaalisen median kanavassa tai sähköpostilla, mikäli kilpailu on järjestetty Porkka Finlandin omistamilla verkkosivuilla viimeistään kuukauden sisällä arvonnan päättymisestä. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa luvan nimensä julkaisemiseen voitosta ilmoittamisen yhteydessä. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on järjestäjällä oikeus arpoa/valita uusi voittaja. 

Palkinto on voittajalle henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella, palkintoja ei lähetetä uudestaan. Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin.