F-kaasuasetuksen (EU 517/2014) vaikutukset ovat jo nyt havaittavissa, vaikka seuraavaan määräaikaan, 1.1.2020 on vielä aikaa runsaat kaksi vuotta. Tällöin kielletään ammattikylmälaitteissa sekä uusissa asennuksissa HFC-kylmäaineet, joiden GWP-arvo ylittää 2500. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi R404A:n osalta ainoastaan rajoitetun huoltokäytön sallimista, senkin vain 1.1.2030 saakka.

Porkka on jo 2013 alkaen saattanut markkinoille näistä rajoituksista vapaita kylmälaitteita, niin linjastokalusteita, kaappeja kuin vakiohuoneitakin, jotka käyttävät luonnonmukaisia kylmäaineita, pääasiassa R290 sekä R600a:ta. Näiden GWP on vain 3, eivätkä ne sisällä fluoria eikä klooria.

Näiden ympäristöystävälliseten kylmäaineiden käyttöä rajoittaa tällä hetkellä käytännön ylärajana alle 150 g täytös, johon odotamme asetusten laatijoilta seuraavan 24 kk:n aikana lievennöstä.

Porkka on toiminut asetusten hengessä jo vuodesta 2013

Tällä hetkellä markkinoille on saatettu monia perinteisten HFC-kylmäaineiden korvaajia, joita markkinoidaan HFO-aineina. Näillä uusilla seoksilla on onnistuttu pääsemään alle GWP 2500 rajan ja monet niistä soveltuvat R404A:n korvaajiksi. Näitä uusia kylmäaineita ovat mm. R448A, R449A, R452A sekä R454A. Haasteelliseksi tilanteen ja näiden uusien aineiden käytön pidemmälle tulevaisuutta ajateltaessa tekee se, etteivät ne ole puhtaita HFO-aineita, jotka nekin kuuluvat F-kaasuasetuksen raportoitavien, vaan ei käyttörajoitettujen aineiden piiriin. Edellämainitut, uudet kylmäaineet ovat seoksia, jotka merkittäviltä osin koostuvat käyttörajoitetuista HFC-kylmäaineista taulukon 1 mukaisesti.

Kylmäaine GPW Koostumus
R448A 1273 – 1387 (R32/R125/R1234yf/R134a/R1234ze)
R449A 1397 (R32/R125/R1234yf/R134a)
R452A 2141 (R32/R125/R1234yf)
R454A 238 (R32/R1234yf)

Seoksissa käytettävien kylmäaineiden GWP on varsin korkea, pl. HFO-aineet

R 32 GWP   675
R 125 GWP 3500
R 134a GWP 1430
R 404A GWP 3922

 

EU:n F-kaasuasetus vähentää EU:n omia HFC-päästöjä kahdella kolmasosalla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Millaisia käytännön vaikutuksia tällä tulee olemaan uusien, korvaavien kylmäaineseosten saatavuudelle ja hintatasolle, jää nähtäväksi. Omakoneellisten laitteiden osalta näiden aineiden käyttö tulee kuitenkin jäämään hyvin lyhyeksi, koska seuraava määräaikakin on jo ollut pitkään tiedossa, jolloin kielletään ilmatiiviisti suljetuissa kaupan kylmälaitteissa sellaisten kylmäaineiden käyttö, joiden GWP on 150 tai enemmän.

Erilliskoneistoisillekin laitteille on tarjolla ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, kuten R 744, hiilidioksidi. Olemmeko vähitellen siirtymässä kohti ympäristöystävällisempiä koneikkoja – muutoksen nopeus voi vielä yllättää monia.

Lue lisää